×
logo WIR
 

3.5. Prawa i obowiązki rowerzysty

3.5. Prawa i obowiązki rowerzysty
Rowerzysta ma takie same prawa i obowiązki jak wszyscy inni kierujący pojaz-
dami. Musi znać ogólne przepisy ruchu drogowego i ich przestrzegać. Jest jed-
nak kilka ważnych zasad szczególnych, dotyczących wyłącznie rowerzystów.

3.5. Prawa i obowiązki rowerzysty

25 września 2022
#info

3.5.1. Ważne obowiązki rowerzysty

3.5.2. Prawa rowerzysty

opis fotografii
×
opis fotografii
×
<1415161718>
# info
więcej
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.