×
logo WIR
 

egzamin jednolity - zestaw 1

1. Czy osoby w wieku 10 – 18 lat muszą mieć kartę rowerową, by jeździć po chodniku rowerem?

Tak, ale tylko jeżeli chodnik ma mniej niż 2 metry szerokości.

Tak. Chodnik jest częścią drogi publicznej i osoby między 10 a 18 rokiem życia muszą posiadać kartę rowerową.

Nie. Uprawnienia dla nieletnich wymagane są tylko do jazdy po ulicy, gdzie poruszają się samochody.

2. Czy jazda rowerem w towarzystwie dorosłego zwalnia nieletniego z obowiązku posiadania karty rowerowej?

Tak, ale tylko jeżeli towarzysząca osoba dorosła posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy.

Nie. Nie istnieje przepis zwalniający nieletnich obowiązku posiadania karty rowerowej nawet pod opieką dorosłego.

Tak, bo osoba dorosła ponosi za nas pełną odpowiedzialność.

3. Czy, jeżeli policjant kierujący ruchem każe nam przejechać przez skrzyżowanie mimo czerwonego światła powinniśmy wykonać takie polecenie?

Nie. Stosujemy się do poleceń policji tylko, gdy są zgodne z sygnalizacją.

Tak. Polecenia policjanta są ważniejsze niż inne znaki i sygnały drogowe.

Tak, ale tylko wtedy, gdy sygnalizacja jest uszkodzona i światła się nie zmieniają.

4. Do jakiej grupy znaków drogowych należy znak „droga dla rowerów”?

 

Znak „droga dla rowerów” jest znakiem ostrzegawczym informującym kierowców, żeby uważali na rowerzystów.

Znak „droga dla rowerów” jest znakiem informacyjnym, który wskazuje, gdzie możemy jechać.

Znak „droga dla rowerów” jest znakiem nakazu, który oznacza obowiązek jazdy tą drogą

5. Co oznacza znak tzw. sierżanta rowerowego?

Wskazuje miejsce i tor ruchu rowerów na jezdni dla samochodów

Oznacza jednokierunkowy pas ruch dla rowerów na jezdni.

Zamienia ulicę dla samochodów w drogę dla rowerów.

6. W jaki sposób korzystać ze śluzy rowerowej, gdy dojeżdżając do niej mamy zielone światło?

Śluza zmusza rowerzystę do zatrzymania się przed skrzyżowaniem mimo zielonego światła.

Śluza nakazuje nam skręcić w lewo bez sygnalizowania ręką.

Śluza dla rowerów służy do zatrzymywania, zatem gdy mamy zielone światło zachowujemy się jakby jej nie było.

7. Czy jazda drogami dla rowerów jest obowiązkowa?

Tak. Drogi dla rowerów są obowiązkowe jeżeli prowadzą w kierunku, w którym jedziemy lub zamierzamy jechać.

Nie. Droga dla rowerów jest ułatwieniem dla rowerzysty, ale nie ma obowiązku z niej korzystać.

Tak, ale tylko wtedy, gdy droga dla rowerów ma czerwoną nawierzchnię.

8. Jakie są podstawowe  rodzaje infrastruktury rowerowej (tzw. ścieżek rowerowych)?

Są to: pasy ruchu dla rowerów (malowane na jezdni) i drogi dla rowerów (oddzielone konstrukcyjnie).

Są to: ścieżki czerwone – obowiązkowe i ścieżki czarne – nieobowiązkowe.

Są to: ścieżki miejskie, wiejskie i górskie szlaki rowerowe.

9. Kiedy wolno jechać rowerem „pod prąd” na drodze jednokierunkowej?

Zawsze. Rowerzystów nie obowiązują zakazy wjazdu.

Tylko na ulicach jednokierunkowych w miastach, gdzie jest ograniczenie prędkości do 10 km/h.

Gdy pod znakiem zakazu wjazdu umieszczona jest tabliczka „nie dotyczy rowerów”.

10. Kiedy dozwolona jest jazda rowerem po chodniku?

Wtedy, gdy rowerzysta nie ma karty rowerowej, ani prawa jazdy.

Zawsze, gdy chodnik jest szeroki i nie ma dużo pieszych.

Gdy są złe warunki atmosferyczne lub gdy na ulicy dozwolona jest prędkość powyżej 50 km/h i chodnik ma 2 m oraz dla opiekunów dzieci poniżej 10 roku życia.

11. Jaki element wyposażenia roweru jest najważniejszy dla bezpieczeństwa?

Najważniejsza jest duża liczba odblasków i światełek.

Najważniejsze są dwa sprawne hamulce umożliwiające awaryjne zatrzymanie się w przypadku niebezpieczeństwa.

Najważniejszy jest głośny sygnał dźwiękowy do odstraszania pieszych, którzy chodzą po drogach dla rowerów.

12. O jakie elementy warto ze względów bezpieczeństwa uzupełnić obowiązkowe wyposażenie roweru?

Specjalne rowerowe poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa.

Dla poprawy bezpieczeństwa najważniejszy jest drugi hamulec umożliwiający skuteczne hamowanie i elementy odblaskowe zapewniające widoczność z boku.

Uchwyt na smartfona umożliwiający wyszukiwanie na mapie bezpiecznych tras rowerowych podczas jazdy.

13. Jaki rodzaj oświetlenia jest obowiązkowy w rowerze w dzień i musi być przymocowany na stałe?

Rower musi być wyposażony w tylne i przednie światła całą dobę.

Jednym obowiązkowym oświetleniem w dzień jest czerwony odblask umieszczony z tyłu.

Specjalny reflektor przedni do jazdy rowerem w dzień o bardzo mocnym świetle i światełko pulsujące z tyłu.

14. Gdy na skrzyżowaniu nie ma znaków określających pierwszeństwo przejazdu…
(zaznacz prawidłowe zakończenie zdania).

Pierwszy przejeżdża pojazd większy i cięższy.

Pierwszy przejeżdża pojazd, który porusza się szybciej.

Pierwszy przejeżdża pojazd nadjeżdżający z prawej strony.

15. Rowerzysta zbliżający się do przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu….
(zaznacz prawidłowe zakończenie zdania).

Stosuje się do zasad ogólnych i znaków określających pierwszeństwo, tak samo jakby jechał po ulicy obok.

Ma zawsze pierwszeństwo i wszyscy muszą go przepuścić.

Ustępuje pierwszeństwa wszystkim innym i przejeżdża zawsze ostatni.

16. Rowerzysta jadący drogą dla rowerów wzdłuż drogi głównej ma pierwszeństwo…
(zaznacz prawidłowe zakończenie zdania).

Tylko wobec pojazdów wyjeżdżających z dróg podporządkowanych.

Tylko, gdy przejazdy dla rowerzystów mają kolor czerwony lub pomarańczowy.

Wobec wszystkich pojazdów wyjeżdżających lub skręcających w drogi podporządkowane.

17. Jaki jest najbardziej niebezpieczny manewr dla rowerzysty na drodze?

Skręcanie w lewo, bo trzeba przeciąć tor ruchu pojazdów jadących za nami.

Wymijanie samochodów z prawej strony.

Skręcanie w prawo, bo wymaga prowadzenia roweru lewą ręką, a większość ludzi jest praworęczna.

18. Kiedy rowerzysta powinien sygnalizować ręką manewr skręcania?

Przed oraz cały czas w trakcie manewru.

Tylko jeżeli porusza się po ulicy i jadą za nim samochody.

Zawsze na chwilę przed jego wykonaniem, aby nie zaskoczyć kierowców innych pojazdów.

19. Która kolejność zachowań jest prawidłowa podczas skręcania w lewo?

Wjechanie do osi (środka) jezdni, sygnalizacja ręką zamiaru skrętu, zwolnienie lub zatrzymanie się w celu ustąpienia pierwszeństwa, skręcenie i zajecie pozycji po prawej stronie.

Sygnalizacja ręką zamiaru skrętu, upewnienie się czy możemy zjechać do osi (środka) jezdni, wjechanie do osi jezdni, zwolnienie lub zatrzymanie się w celu ustąpienia pierwszeństwa, powtórna sygnalizacja ręką zamiaru skrętu, skręcenie w lewo i zajęcie pozycji po prawej stronie jezdni.

Zwolnienie lub zatrzymanie się w celu ustąpienia pierwszeństwa, sygnalizacja ręką zamiaru skrętu, wjechanie do osi (środka) jezdni, upewnienie się czy możemy skręcić, skręcenie i zajęcie pozycji na środku ulicy.

20. Co stanowi największe zagrożenie dla rowerzysty?

Największym zagrożeniem są piesi, którzy często niechcący spychają rowerzystę z drogi dla rowerów pod samochód.

Największym zagrożeniem dla rowerzysty są szybko jadące samochody, bo najczęstszymi wypadkami są zderzenia boczne z samochodem osobowym, który wymusił pierwszeństwo.

Największym zagrożeniem jest upadek na głowę podczas poślizgu na śliskiej nawierzchni.

21. W jakim miejscu istnieje największe ryzyko wypadku dla rowerzysty, który jedzie  po drodze dla rowerów?

Najbardziej niebezpiecznym miejscem są przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniach, gdzie kierowcy mogą nie zauważyć rowerzysty.

Najbardziej niebezpieczne są miejsca, gdzie droga dla rowerów biegnie obok ruchliwego chodnika i piesi po niej chodzą.

Najbardziej niebezpieczne są miejsca, gdzie ludzie wyprowadzają agresywne psy bez smyczy.

22. Czy pojazdy duże są bardziej niebezpieczne dla rowerzysty niż zwykłe samochody i dlaczego?

Tak, bo kierowcy tych pojazdów bardzo często są zmęczeni albo pijani.

Tak, bo mają dłuższą drogę hamowania, a ich kierowcy ich mają gorszą widoczność (tzw. martwe pola, których nie obejmują lusterka).

Nie, bo ich kierowcy są zawodowcami, siedzą wyżej i lepiej widzą drogę przed sobą.

23. Na co zwracać uwagę, gdy kierowca przepuszcza nas na pasach lub przejeździe dla rowerzystów na drodze wielopasmowej?

Należy zawsze upewnić się czy kierowca jadący na pasie obok też ma zamiar nas przepuścić.

Należy jak najszybciej przejechać, albo przejść przez jezdnię, żeby nie nadużywać czyjejś uprzejmości.

Należy uważać czy nie ma policji, która może nas ukarać mandatem za wtargnięcie na jezdnię.

24. W razie wypadku drogowego najlepiej zadzwonić na numer...

Uniwersalny europejski numer alarmowy – 112.

Trzeba zadzwonić na infolinię swojego operatora komórkowego i poprosić o zawiadomienie odpowiednich służb.

Trzeba wybrać odpowiedni numer w zależności od rodzaju wypadku, gdy są ranni wzywamy karetkę pod numerem 999, gdy nie możemy ustalić winnego wzywamy policję pod numerem 997, gdy któryś pojazd płonie straż pożarna pod numerem 998.

25. Prowadzenie których pojazdów (oprócz rowerów) wymaga od osób niepełnoletnich powyżej 10 roku życia posiadania karty rowerowej?

Karta rowerowa jest wymaga dla osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego (małe urządzenia z silnikiem elektrycznym).

Karta rowerowa wymagana jest dla wszystkich poruszający się inaczej niż pieszo.

Karta rowerowa wymagana jest tylko do prowadzenia roweru i roweru elektrycznego.

Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.