×
logo WIR
 

3.4. Infrastruktura

3.4. Infrastruktura

25 września 2022
#info

Rowerzysta jako osoba kierująca pojazdem, podobnie jak inni uczestnicy ruchu, porusza się zwykle po drogach. Rozróżniamy dwa główne rodzaje dróg:

Na drogach publicznych obowiązują przepisy ruchu drogowego. Do kierowania niektórymi pojazdami wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień (np. do jazdy rowerem osoba niepełnoletnia powyżej 10 roku życia musi posiadać kartę rowerową). Na drogach niepublicznych, o ile nie są oznaczone znakiem „strefa ruchu”, nie obowiązują zasady ruchu drogowego (nie są sprawdzane uprawnienia do kierowania pojazdem ani wystawiane mandaty), ale dobrą praktyką jest stosowanie tych samych zasad, które obowiązują na drogach publicznych. Zasad warto również przestrzegać na trasach rowerowych wyznaczonych w parkach, lasach i na wałach wzdłuż rzek.

3.4.1. Infrastruktura rowerowa – typy i części dróg przeznaczone do ruchu rowerów

opis fotografii
×
opis fotografii
×
<1314151617>
# info
więcej
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.