×
logo WIR
 

quiz podzielony - zestaw 1

1. Czy osoby w wieku 10 – 18 lat muszą mieć kartę rowerową, by jeździć po chodniku rowerem?

Nie. Uprawnienia dla nieletnich wymagane są tylko do jazdy po ulicy, gdzie poruszają się samochody.

Tak, ale tylko jeżeli chodnik ma mniej niż 2 metry szerokości.

Tak. Chodnik jest częścią drogi publicznej i osoby między 10 a 18 rokiem życia muszą posiadać kartę rowerową.


Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.