×
logo WIR
 
 

Obowiązkowe wyposażenie roweru

pkt1pkt2pkt3pkt4pkt5pkt6
 
 
Na obowiązkowe wyposażenie roweru składają się zasadnicze elementy:
co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
oświetlenie (o czym więcej poniżej).

nr
 

nr
 Obowiązkowe oświetlenie roweru i wózka rowerowego:

Z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt.

nr
Obowiązkowe oświetlenie przyczepki rowerowej

Z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej. Z przodu, jeśli przyczepa jest szersza od roweru lub wózka rowerowego, jedno światło pozycyjne barwy białej.

nr
Jakie warunki musi spełniać oświetlenie:

Dopuszcza się, aby światła (oprócz tylnego odblaskowego) były zdemontowane, jeżeli rowerzysta nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. Światła, zarówno przednie jak i tylne, mogą być migające. Światła pozycyjne muszą świecić na tyle mocno, by były widoczne z odległości 150 m, a światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m. Powinny być zamocowane na wysokości od 25 do 150 cm od powierzchni jezdni. Obowiązkowe oświetlenie musi być zamontowane na pojeździe, więc nie można go wieszać np. na plecaku lub czole (lampki czołowe). Światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe – z tyłu. Dotyczy to zarówno obowiązkowych świateł, jak i dodatkowych.

nr
Oświetlenie dodatkowe

Dopuszcza się umieszczanie odblasków w kolorze żółtym samochodowym na pedałach oraz na kołach. Na każdym kole musi być co najmniej jeden odblask, tak by z każdego boku roweru były widoczne co najmniej dwa światła. Można także posiadać światła odblaskowe białe z przodu roweru. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

nr
Kiedy używamy świateł

Rower nie posiada świateł mijania, a jedynie pozycyjne, więc obowiązek korzystania ze świateł całą dobę nie obowiązuje rowerzystów. Światła trzeba zapalić w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, śnieg, mgła, zmierzch), od zmierzchu do świtu oraz w tunelu.

 

 

 

opis fotografii
×
opis fotografii
×
# przepisy rowerowe
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG