×
logo WIR
 

nr
A-24 | Rowerzyści

Znak ostrzegawczy „rowerzyści” – ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Jest stawiany na przykład przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię (ostrzega przede wszystkim kierowców o możliwości pojawienia się na jezdni rowerzysty).

Umieszczony zazwyczaj przed przejazdem dla rowerzystów, na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, znak ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają.

Może też być ustawiany przed przejazdem, kiedy ten występuje na odcinku jezdni między skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.

Trzeba uważać, bo nie wszyscy rowerzyści znają i stosują się do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu.

Zdarza się również - jak na przykładzie poniżej - że w chwili gdy kończy się ścieżka rowerowa, to rowerzyści są po prostu zmuszeni jechać inną częścią drogi. Są wprawdzie w takiej sytuacji włączającymi się do ruchu, ale dobrze jest, kiedy inni kierujący są o takiej możliwości ostrzegani!

opis fotografii
×
opis fotografii
×
 
...
# znaki 1
 
A-24
Rowerzyści
 
R-4 Informacja o szlaku rowerowym
 
S-6
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
 
S-1
Sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem
 
T-6a
Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem
 
D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
 
D-1
Droga z pierwszeństwem
 
A - 7
Ustąp pierwszeństwa
 
B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
 
B-23
Zakaz zawracania
 
B-22
Zakaz skrętu w prawo
 
B-20
Stop
 
B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
 
B-9
Zakaz wjazdu rowerów
 
B-2
Zakaz wjazdu
 
B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
 
P-27
Sierżant rowerowy
 
P-23
Rower
 
P-11
Przejazd dla rowerzystów
 
R-3
Tablica szlaku rowerowego lokalnego
 
R-2a
Szlak rowerowy międzynarodowy
 
R-2 Szlak
rowerowy międzynarodowy
 
R-1b
Szlak rowerowy lokalny
 
R-1a
Szlak rowerowy lokalny
 
R1
Szlak rowerowy lokalny
 
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
 
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego.
 
D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 
D-6a
Przejazd dla rowerzystów
 
C-13/16
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 rp
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 pr
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13a
Koniec drogi dla rowerów
 
C-13
Droga dla rowerów
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.