×
logo WIR
 

nr
B-9 | Zakaz wjazdu rowerów

Znak stosowany jest w celu wyeliminowania ruchu rowerów ze względu na duże natężenie ruchu, lub dużą dopuszczalną prędkość stanowiącą niebezpieczeństwo dla jadących rowerami na danym odcinku drogi.
Znak zabrania ruchu na jezdni i po poboczu rowerów, a zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy zarówno rowerów jednośladowych jak i wielośladowych.
Czasem można spotkać taki znak z tabliczką T-22 "nie dotyczy rowerów" - trochę dziwne połączenie - ale chodzi wtedy o wyłączenie z ruchu tylko rowerów wielośladowych.

Znak stosowany jest na drogach o dużym natężeniu ruchu, lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami.

Ustawia się go również tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów, oznaczona znakiem C-13.

WAŻNE - często rowerzyści przejeżdżają wzdłuż po przejściu dla pieszych - jest to ZABRONIONE! - rower należy przeprowadzić!

opis fotografii
×
opis fotografii
×
 
...
# znaki 1
 
A-24
Rowerzyści
 
R-4 Informacja o szlaku rowerowym
 
S-6
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
 
S-1
Sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem
 
T-6a
Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem
 
D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
 
D-1
Droga z pierwszeństwem
 
A - 7
Ustąp pierwszeństwa
 
B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
 
B-23
Zakaz zawracania
 
B-22
Zakaz skrętu w prawo
 
B-20
Stop
 
B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
 
B-9
Zakaz wjazdu rowerów
 
B-2
Zakaz wjazdu
 
B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
 
P-27
Sierżant rowerowy
 
P-23
Rower
 
P-11
Przejazd dla rowerzystów
 
R-3
Tablica szlaku rowerowego lokalnego
 
R-2a
Szlak rowerowy międzynarodowy
 
R-2 Szlak
rowerowy międzynarodowy
 
R-1b
Szlak rowerowy lokalny
 
R-1a
Szlak rowerowy lokalny
 
R1
Szlak rowerowy lokalny
 
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
 
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego.
 
D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 
D-6a
Przejazd dla rowerzystów
 
C-13/16
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 rp
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 pr
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13a
Koniec drogi dla rowerów
 
C-13
Droga dla rowerów
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.