×
logo WIR
 

nr
B-2 | Zakaz wjazdu

Znak zakazu „zakaz wjazdu” – zakazuje wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia.

Widząc ten znak kierujący wie, że oznacza on zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia.
Znak ten wskazuje jednocześnie na możliwość wjazdu z przeciwległej strony na drogę, przy której znajduje się ten znak, ponieważ z przeciwległej strony umieszczony jest znak D-3 (droga jednokierunkowa).

Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak ustawiany jest również w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. z parkingu czy stacji benzynowej; w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię znak ten można umieścić również dla wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu do niego, jest zabroniony.

Jeżeli pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-22 to oznacza, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych - dla nich wyznaczony został na jezdni specjalny pas ruchu, tzw. kontrapas (jak na ilustracji poniżej). Pod znakiem może być również umieszczona słowna informacja, jakich pojazdów nie dotyczy (np. "Nie dotyczy karetek pogotowia").

Wyjątkowo znak może także zabraniać wjazdu na drogę dwukierunkową w celu zabronienia wjazdu na tę drogę na danym skrzyżowaniu.

Jeżeli pod znakiem została umieszczona tabliczka T-21 (tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje), to znak będzie obowiązywał dopiero po przejechaniu wskazanego na tabliczce dystansu, w przeciwnym razie znak obowiązuje od miejsca ustawienia.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
 
...
# znaki 1
 
A-24
Rowerzyści
 
R-4 Informacja o szlaku rowerowym
 
S-6
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
 
S-1
Sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem
 
T-6a
Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem
 
D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
 
D-1
Droga z pierwszeństwem
 
A - 7
Ustąp pierwszeństwa
 
B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
 
B-23
Zakaz zawracania
 
B-22
Zakaz skrętu w prawo
 
B-20
Stop
 
B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
 
B-9
Zakaz wjazdu rowerów
 
B-2
Zakaz wjazdu
 
B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
 
P-27
Sierżant rowerowy
 
P-23
Rower
 
P-11
Przejazd dla rowerzystów
 
R-3
Tablica szlaku rowerowego lokalnego
 
R-2a
Szlak rowerowy międzynarodowy
 
R-2 Szlak
rowerowy międzynarodowy
 
R-1b
Szlak rowerowy lokalny
 
R-1a
Szlak rowerowy lokalny
 
R1
Szlak rowerowy lokalny
 
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
 
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego.
 
D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 
D-6a
Przejazd dla rowerzystów
 
C-13/16
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 rp
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 pr
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13a
Koniec drogi dla rowerów
 
C-13
Droga dla rowerów
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.