×
logo WIR
 

nr
B-1 | Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak zakazu „zakaz ruchu w obu kierunkach” - zakazuje ruchu na drodze wszystkich pojazdów.

Na tak oznaczonej drodze obowiązuje zakaz ruchu pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Ponadto informuje, że wjazd na daną drogę lub jej odcinek, nie jest możliwy również z przeciwnego krańca tej drogi.

Zamknięcie ruchu może być całkowite, obowiązujące w ciągu całej doby i dotyczące wszelkich pojazdów, lub częściowe, np. wyłączające określone okresy doby, lub niektóre rodzaje pojazdów.

Przyczyną takiego zamknięcia drogi może być:

prowadzenie robót w pasie drogowym,
zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp.,
przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów,
przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.
Napisy wskazujące wyjątki od wyrażanego znakiem zakazu podawane są zwykle na znaku, lub na tabliczce umieszczonej pod znakiem.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych. Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się w jakich godzinach obowiązuje, np. "w godz. 16-19".

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
 
...
# znaki 1
 
A-24
Rowerzyści
 
R-4 Informacja o szlaku rowerowym
 
S-6
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
 
S-1
Sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem
 
T-6a
Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem
 
D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
 
D-1
Droga z pierwszeństwem
 
A - 7
Ustąp pierwszeństwa
 
B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
 
B-23
Zakaz zawracania
 
B-22
Zakaz skrętu w prawo
 
B-20
Stop
 
B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
 
B-9
Zakaz wjazdu rowerów
 
B-2
Zakaz wjazdu
 
B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
 
P-27
Sierżant rowerowy
 
P-23
Rower
 
P-11
Przejazd dla rowerzystów
 
R-3
Tablica szlaku rowerowego lokalnego
 
R-2a
Szlak rowerowy międzynarodowy
 
R-2 Szlak
rowerowy międzynarodowy
 
R-1b
Szlak rowerowy lokalny
 
R-1a
Szlak rowerowy lokalny
 
R1
Szlak rowerowy lokalny
 
T-22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
F-19
Pas ruchu dla określonych pojazdów
 
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego.
 
D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 
D-6a
Przejazd dla rowerzystów
 
C-13/16
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 rp
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13/16 pr
Droga dla pieszych i rowerzystów
 
C-13a
Koniec drogi dla rowerów
 
C-13
Droga dla rowerów
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.